ના ગુણવત્તા નિયંત્રણ - નેનિંગ દિહુઈ પેપર પ્રોડક્ટ્સ કો., લિ.
img

390gsm PE કોટેડ પેપર ગુણવત્તા પરીક્ષણ

PE કોટેડ પેપર રેન્ડમ ટેસ્ટ

ઉત્પાદન વજન પરીક્ષણ